در برج های خنک کننده برای خنک کاری از آب استفاده می شود ، آب بطور دائم در سیستم در حال حرکت بوده و با عبور از مناطق گرم ، حرارت را به خود جذب کرده و باعث پایین تر آمدن دما می شود. آب گرم ایجاد شده به برج خنک کننده منتقل شده و از بالا به داخل برج پاشیده می شود . بعد از پاشش، قطرات آب بر روی سطوح پکینگ به حرکت در می آیند تا در مجاورت هوا گرمای خود را از دست بدهند .

در این حالت پكينگ به عنوان سطح انتقال حرارت در کولینگ تاور عمل می کند و عملكرد دمايي کولینگ تاور را به حداکثر می رساند ( پكينگ زمان مناسب مورد نياز براي تماس بين آب و هوا را ايجاد مي كند) حجم پكينگ تعيين كننده راندمان کولینگ تاور است .