ورق های بسته بندی شفاف

بسته بندی بطور بسیار جامعی بر زندگی ما سایه افکنده است، بطوری که ما در تمام اطراف خود آنرا مشاهده می کنیم. از اقلام مواد عذایی و دارویی گرفته تا کالاهای مصرفی و لوازم خانگی و کالاهای صنعتی و استراتژیک مانند محصولات پتروشیمیایی همه با بسته بندی مرتبط هستند. وظیفه اصلی بسته بندی محافظت از محصول است .

فیلم PVC می تواند با داشتن مزایای زیر گزینه ای مناسب برای این منظور باشد.

  • قیمت مناسب
  • کاهش وزن بسته بندی
  • شفافیت بالا
  • پایداری در برابر عوامل جوی
  • استحکام و پایداری محصول